ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Изработка и дизайн на рекламен уеб сайт.

УЕБ САЙТ:  http://tunnll.com/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА: Tunnll е малка стартираща компания. Обичаме да смесваме успешните практики за инженерно управление с маркетингови, административни и дизайнерски дейности. С други думи, ние прилагаме най-добрите елементи на Kanban, SCRUM и Agile както за разработване на софтуер, така и за всички неинженерни задачи.