ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Изработка на векторно лого за компания M-Media.