ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на уеб апликация – калкулатор за пресмятане на лихвата на избрана от клиента сума плюс форма за кандидатстване за кредит.

УЕБ САЙТ:  https://mfinance.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА: MFINANCE е продукт на МедЛийз АД.  МедЛийз АД е небанкова финансова институция. Стартът на компанията е финансово обезпечен от продажба на българска компания с многогодишен опит в IT сектора. Екипът на МедЛийз АД се състои от специалисти в различни сфери, профилирани в банковото дело, IT индустрията и дистрибуцията на медицински продукти.